روش کشت 3 بعدی سلول های بنیادی، نوید درمان بیماری های مغزی را می دهد – دیجیاتو + پورغلامی: دروازه‌بان اردن، بهترین بازیکن تیمش بود – نمایندگی خدمات پس از فروش

سلول های بنیادی می توانند با طیف وسیعی از بیماری ها مبارزه کنند
Continue reading “روش کشت 3 بعدی سلول های بنیادی، نوید درمان بیماری های مغزی را می دهد – دیجیاتو + پورغلامی: دروازه‌بان اردن، بهترین بازیکن تیمش بود – نمایندگی خدمات پس از فروش”